Är du förberedd halka & vinter?

Är du förberedd halka & vinter?

Varje vinter kommer snö, halka och mörker. Detta brukar resultera i olyckor.
Är du förberedd?

 

 

Se även detta.

Seko, arbete på väg

Arbete på väg – Med fara för livet, en rapport från SEKO

Arbete på väg -Med fara för livet, en rapport från SEKO I början av sommaren …