Plastic produkter

Glad sommar, vi har öppet då du ringer.

öppet hela sommaren vägsäkerhet och farthinder

Glad sommar, vi har öppet då du ringer Glad sommar önskar vi på Plasticprodukter. Många har särskilda semestertider men vi har öppet då du ringer. Du når oss på telefonnummer 0370 123 83 alternativt skicka ett mejl till oss på order@farthinder.net så tar vi kontakt med er. Vi har en stor bredd av vägsäkerhetsprodukter och artiklar som får ner hastigheten …

Läs mer »

Entreprenad Live, Vi ställer ut på mässa!

entreprenad live välkomna

Entreprenad Live 2019, 12-14 september Vi satsar framåt och ställer ut på mässa vid Ring Knutstorp. Entreprenad Live är en regional mässa för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser. Vår monter är 908 vilket är nära provkörningsområdet. Min målsättning med att ställa ut på mässan är att skapa förutsättningar …

Läs mer »

Unikt Nytt Farthinder för Cykelväg, Hoja

Farthinder för cykelväg – Hoja är ett Farthinder som ökar säkerheten för cyklister som en bullerremsa. Idag är många cyklister väldigt snabba både i form av racercyklar, fixies men också elcyklar. Tanken med våra Farthinder, bullerremsor är att öka säkerheten där cykelvägar tvingas möta korsande vägar och man därför behöver påkalla uppmärksamheten för att förhindra olyckor. Vårt Farthindret är en …

Läs mer »

Vi stöder kvinnor i Räddningstjänsten

brandman i arbete

Kvinnor i Räddningstjänsten Förbättra förutsättningarna för kvinnor inom yrket. Vi stödjer kvinnor inom Räddningstjänsten. Ett drivande och starkt nätverk för kvinnor inom Räddningstjänsten.  Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten är en förening som startades 2011 för att skapa ett forum där man kan finna information om/för kvinnor inom räddningstjänsten och förbättra förutsättningarna för kvinnorna inom yrket.   Föreningen har till ändamål att …

Läs mer »

Hur är er barns cykelväg till skolan?

Trafikverket har gjort undersökning där 43% av föräldrarna anser att barnens väg till skolan är osäker. Detta går att förhindra genom dels sänkt hastighet med hjälp av farthinder men också genom våra körfältsavskiljare. Om tillräckligt många anser att vägen till skolan är osäker kommer kommunen inleda ett förbättringsarbete. Kontakta gärna oss för hjälp med lämpliga produkter.

Läs mer »

Farthinder för olika användningsområden,

Vilket Farthinder som passar hos er beror på ett antal olika aspekter. Den största avgörande faktorn är vilken hastighet ni har idag och vilken hastighet ni önskar. Watts-modell är en formel som ställer krav på mått både i bredd såväl som höjd. Hastigheten vid respektive fordon är endast en indikation på hur effektivt hindret är.   Det finns tre godkända …

Läs mer »

Säker olycksplats – Säkerhetsprodukter vid olycka på väg

Säkerhet i vägtrafikmiljö Myndigheten för samhällskydd och beredskap har tillsammans med trafikverket och brandskyddsföreningen tagit fram riktlinjer för att skapa en säkrare arbetsmiljö i samband med trafikolyckor. Här nedan följer våra förslag på lämpliga produkter samt länk till deras handledning. På senare år har flera personer omkommit i tjänsten till följd av arbete efter trafikolyckor, antingen under utryckning eller under …

Läs mer »

Rädda Liv med TMA från Stuer Egghe

Energiupptagande skydd för fordonsmontering eller användning som släp- eller efterfordon. Fordonsmonterande krockdämpare även kallat TMA (TMA = truck-mounted crash attenuator) är en mobil säkerhetsutrustning som används vid rörliga eller temporära vägarbeten. Dess syfte är att skydda arbetsstyrkan för olycksrisker med trafikanter. Utrustningen har designats och testats med tanke på NCHRP 350 standard, och därmed försäkrat sig om betryggande säkerhetsmarginaler för …

Läs mer »

Farthinder – vad gäller?

Då man funderar på att köpa farthinder är det ett antal frågor som dyker upp oftare än andra. Dessa tänkte vi sammanställa på denna sidan för att underlätta för er. Vart får jag sätta upp farthinder? Detta beror på vilken typ av väg det är. Grundregeln är att ägaren av vägen bestämmer om hinder får läggas ut. Är det en …

Läs mer »

Dahl

Samtliga av våra produkter går att köpa genom Dahl Sverige. Vi har ett mycket positivt samarbete med Dahl som är Sveriges ledande handelsföretag inom VVS och Mark&Va.  

Läs mer »