Produktkategorier

Rädda Liv med TMA från Stuer Egghe

Energiupptagande skydd för fordonsmontering eller användning som släp- eller efterfordon. Fordonsmonterande krockdämpare även kallat TMA (TMA = truck-mounted crash attenuator) är en mobil säkerhetsutrustning som används vid rörliga eller temporära vägarbeten. Dess syfte är att skydda arbetsstyrkan för olycksrisker med trafikanter. Utrustningen har designats och testats med tanke på NCHRP 350 standard, och därmed försäkrat sig om betryggande säkerhetsmarginaler för …

Läs mer »

Vad ska man tänka vid köp av Farthinder?

Vad ska man tänka vid köp av Farthinder? Vi har en stor bredd av kunder som köper farthinder men några punkter är återkommande och vi vill underlätta för er hur ni kan tänka vid ert val. Så att ni hittar det farthinder som bäst stämmer överens med era önskemål: Hur gör vi på vintern? Eftersom snöplogen inte går så bra …

Läs mer »