farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Permanenta vägmärken omfattas av CE

CE märkning statens provningsanstalt
Våra produkter uppfyller de regler och standarder som finns på marknaden och överträffar dem i flera fall. CE märkning och kvalitetstestade produkter exempelvis.

EU:s byggproduktförordning, nr 305/2011 skall sedan den 1 juli 2013 alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning för att få säljas inom EU: s inre marknad.

Permanenta vägmärken, som är en del av PRONI AB´s utbud omfattas av förordningen och den harmoniserade standarden. Som kund hos Proni AB/Plasticprodukter ska ni vara trygga att vi följer de riktlinjer som marknaden kräver.