Permanenta vägmärken omfattas av CE

CE märkning statens provningsanstalt
Våra produkter uppfyller de regler och standarder som finns på marknaden och överträffar dem i flera fall. CE märkning och kvalitetstestade produkter exempelvis.

EU:s byggproduktförordning, nr 305/2011 skall sedan den 1 juli 2013 alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning för att få säljas inom EU: s inre marknad.

Permanenta vägmärken, som är en del av PRONI AB´s utbud omfattas av förordningen och den harmoniserade standarden. Som kund hos Proni AB/Plasticprodukter ska ni vara trygga att vi följer de riktlinjer som marknaden kräver.