Vad behöver jag veta vid köp av Farthinder

Grundregeln är att den som äger vägen bestämmer. 

Är det en enskild/privat väg är det alltså upp till dig. Läs mer om detta via vägverket här. 

Vid en vägsamfällighet eller annan plats där man äger vägen tillsammans behöver man ett gemensamt beslut i styrelsen om att farthinder får läggas ut. Vid specifika Frågor är riksförbundet enskilda vägar en bra hjälp. 

Om det är en kommunal väg får man ansöka hos kommunen. För att hjälpa er har vi här länkar till landets samtliga kommuner, klicka dig vidare här.

farthinder i kommun

Det viktigaste är att ni använder er av ett säkert Farthinder. Ett bra Farthinder för utplacering under vår och som plockas bort innan snön kommer  ska ha prismareflexer. Dessa kallas “kattögon” då de blinkar till då man riktar ljus mot dem. För att ett Farthinder ska synas då det är mörkt bör det även ha reflekterande kontrastfärger. Antingen gult/svart eller som originalet Värnamo Farthinder vit/svart vilket är den starkaste kontrasten och något vi använt sedan 1963. 

Sedan är det viktigt att hitta rätt sorts Farthinder. Antingen om man behöver ett hårdare väggupp för gångfartshastighet eller ett mjukare som lämpar sig dels för vägar med högre hastighet eller om man inte vill ha en så hård markering vid överfart. 

 

Den Vanligaste sortens Farthinder är cirkelgupp. Inom denna kategorin har vi flera modeller med olika hårdhet som lämpar sig för olika hastigheter. Hit hör både tillfälliga Farthinder för rekommenderad hastighet 30km/h. Även våra mjukare modeller för högre hastigheter eller då man önskar en mindre stöt i bilen vid passage. Även våra Farthinder vid arbete på väg är av modellen cirkelgupp.  

Platågupp är en vanlig utformning för professionella asfalterade gupp men också vårt Värnamo Farthinder. Vi är de enda på marknaden som erbjuder ett mobilt Farthinder av denna sort på marknaden. 

Vägkudde är ett speciellt Farthinder utformat för yrkestrafik. Detta Farthinder sänker hastigheten effektivt mot vanlig trafik medan bussar och fordon med bredare hjulbredd kan grensla hindret. 

Vissa gör egna lösningar på marknaden med Farthinder med raka höga kanter. Detta leder till väldigt hårda Farthinder som skapar problem för oskyddade trafikanter men även vid passage för släp. Vill ni sänka hastigheten till gångfartshastighet rekommenderar vi istället vårt ZeBra Farthinder som är ett säkert och effektivt hinder. 

Chikan/ Sidoförskjutning För ett antal år sedan var det populärt med blomlådor vilka man satte reflexer på och odlade i. Det man kom fram till var att detta var en omtyckt plats för barnen att leka kurragömma i samt att de gjorde det svårt för uttryckningsfordon att komma fram. Vill man sänka hastigheten på detta vis rekommenderar vi våra eftergivliga sidomarkering. Fördelen med dessa är att det inte går att gömma sig bakom dem.   

Hastighetsdisplayer är en ny sorts fartsänkare där man mäter fordonens hastighet på passerande fordon och ger dem en uppmaning i realtid att sänka hastigheten. Den här sortens digitala trafiksystem kommer att bli vanligt förekommande och är ett bra komplement till våra mobila Farthinder. 

För fartsänkning och begränsning av trafik är även vägbommar ett alternativ. Detta är det slutliga steget där man helt begränsar framkomligheten för obehörig trafik. 

Här utgår man från Watts-modell vilket är en kombination av längden på Farthindret. Alltså avståndet från att man börjar köra över hindret tills dess att man passerat det. 

Ju längre Farthindret är desto högre kan det vara utan att skapa ett alltför stort obehag. Tala med oss kring en lämplig lösning för just ert behov. 

Utöver Farthindret rekommenderar vi blå sidomarkering med gul reflex samt vägmärke A9 varning för Farthinder. Utöver vägmärket är det även bra att ha ett tilläggsmärke som förtydligar med texten “Farthinder”. 

Kompletta Farthinder ökar säkerheten
detaljer på zebra farthinder gör att det syns tydligt i mörker
Var noga med detaljerna för ett säkert Farthinder
sidomarkering blå 100 procent tpu ce
Sidomarkering som uppmärksammar Farthindret.