Hur är er barns cykelväg till skolan?

Trafikverket har gjort undersökning där 43% av föräldrarna anser att barnens väg till skolan är osäker. Detta går att förhindra genom dels sänkt hastighet med hjälp av farthinder men också genom våra körfältsavskiljare. Om tillräckligt många anser att vägen till skolan är osäker kommer kommunen inleda ett förbättringsarbete.

Kontakta gärna oss för hjälp med lämpliga produkter.

Se även detta.

Seko, arbete på väg

Arbete på väg – Med fara för livet, en rapport från SEKO

Arbete på väg -Med fara för livet, en rapport från SEKO I början av sommaren …