Vi stöder kvinnor i Räddningstjänsten

Kvinnor i Räddningstjänsten

Förbättra förutsättningarna för kvinnor inom yrket.

Vi stödjer kvinnor inom Räddningstjänsten. Ett drivande och starkt nätverk för kvinnor inom Räddningstjänsten.  Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten är en förening som startades 2011 för att skapa ett forum där man kan finna information om/för kvinnor inom räddningstjänsten och förbättra förutsättningarna för kvinnorna inom yrket.

 

Föreningen har till ändamål att bevaka och påverka hur kvinnor bemöts inom räddningstjänsten och på det sättet vara med och påverka branschens utveckling.

Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten är en ideell förening som bedriver frågor som berör verksamheten inom räddningstjänsten. Verksamheten bygger på att alla som vill ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter och påverka föreningen. Vi arbetar för att skapa möjligheter att utveckla en bra framtid för kvinnor inom räddningstjänsten och lika villkor oavsett kön.

Kvinnor i Räddningstjänsten är för närvarande cirka 100 medlemmar. Huvudmedlemmarna representeras av kvinnliga brandmän som arbetar operativt och kommer från hela Sverige. Stödmedlemmar representerar från norden och internationnellt. Föreningen leds av en ideellt arbetande styrelse, som består utav en ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 4 ledamot och 2 suppleanter som arbetar operativt som brandman och befäl.

Nätverk för kvinnor inom Räddningstjänstens vision är att driva en förening som består av kvinnliga medlemmar inom räddningstjänsten och de som aktivt vill förbättra våra mål inom föreningen i framtiden.

Detta ser vi på Plasticprodukter som en naturlig och viktig del i vårt framtida arbete.

Se även detta.

entreprenad live 2020 vi ställer ut på mässa

Entreprenad LIVE 2020

Välkommen till Entreprenad Live Som besökare på Entreprenad Live kommer du att möte över 200 …