vms med olika budskap

Variabel Meddelandeskylt, VMS

VMS är elektroniska LED-Skyltar vars display går att anpassa efter rådande trafiksituation. Tack vare skyltarnas flexibilitet kan de användas till mycket. Ett exempel på detta är då en av våra kunder önskade visa olika hastigheter på vägen vid olika tidpunkter utanför en skola.

Användningsområden

Produkterna ses som en viktig del i framtidens infrastruktur och kan användas för att informera och varna om:

• Temporära fartbegränsningar
• Alternativa rutter
• Signalering för hänvisningspilar och textanvisningar
• Uppskattad färdtid på vägen mm.

Med tillval av sensorer kan vi också mäta hastigheten på trafiken och skapa underlag för att fatta bättre trafikledningsbeslut i realtid.

Ett digitalt och mobilt vägmärke med signalering innehar en rad fördelar gentemot den statiska och analoga motsvarigheten av en vägarbetsskylt med reflex:

Fördelar med VMS

En digital och mobil vägarbetsskylt syns dygnet runt via högkvalitativ LED-teknik vare sig vägarbetet sker på natten eller dagen.

• De är flexibla och har hundratals kombinationer gällande färg, ljusstyrka, kontrast, bredd på ljusstråle, bildpunktsavstånd, LEDs, växelspänning, och mycket mer.
• Ett digitalt vägmärke har möjligheten till olika typer av strömförsörjning som solceller, anslutning mot lyktstolpe eller sladd.
• En digital vägarbetsskylt har möjligheten att fjärrstyras.
• Om omständigheterna på vägen förändras mellan olika tider kan informationen ändras. Det betyder att informationen kan anpassas efter rådande situationen. Med en fullmatrix VMS kan vägarbetarna snabbt och enkelt byta ut skyltens information helt och hållet eller på en begränsad VMS variera de förvalda budskapen. Det finns också möjlighet att stänga av den då informationen inte är relevant. Vägarbetarna behöver således inte heller plocka in skyltarna då de är klara för dagen om informationen på dem inte är relevant.

Ett digitalt vägmärke är en klar förbättring på alla sätt och vis gentemot en vanlig statisk skylt. Det skapar en säkrare trafikmiljö och ett bättre trafikflöde som hjälper och guidar trafikanter. Samtidigt är en skylt med LED-lampor med starka kontraster och lysen mer iögonfallande som gör att skyltarna märks mycket tidigare av förare. Våra digitala vägmärken finns i flera olika komplexitet och utföranden och är en investering för att förhindra olyckor och öka säkerheten på väg.

Vill du veta mer om våra digitala vägmärken och VMS? Ta kontakt med oss direkt så hjälper vi dig och din stad eller område att öka säkerheten med digital teknik.

Hitta rätt

Pris

0100

Sortera produkter