miljöbild brunnslocköppnare

Brunnslocksöppnare

Brunnslocksöppnare, underlätta ditt arbete

Vid arbete där man behöver öppna brunnslock har vi speciella verktyg. Våra modeller är framtagna för att ta minsta möjliga plats och samtidigt på ett ergonomiskt sätt kunna öppna brunnslocken. Det lönar sig att köpa våra kvalitetsprodukter.

Som originalprodukt finner du vår brunnslocköppnare värnamo med multifunktionsnyckel vilket passar samtliga svenska brunnslock. Föredrar man magnet har vi även detta. Vår magnetiska brunnslocköppnare kommer med skyddande lock för att förhindra att få smuts på magneterna. Våra magneter är mycket starka och gör att man enkelt kan lyfta brunnslocken och förhindrar personskada.

Vad gäller för arbete vid brunnslock/betäckning

Våra svenska brunnslock och betäckningar skall enligt regler och bestämmelser förses med en sådan säkerhetsanordning så att det ger skydd för fallolyckor. Brunnar, bassänger och liknande anläggningar skall vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet. I praktiken innebär detta att man använder sig av exempelvis våra arbetsgrind eller kravallstaket för att märka upp hålet då det är öppet.

Enligt arbetsmiljöverkets regler får dessa lock inte väga mer än 15 kg eller 25kg om det går att dra undan locket vid exempelvis slamtömning. Vi har flera varianter. Manuell med hävarm, magnet med hävarm såväl som magnetlyft för fäste på arbetsfordon.

Hitta rätt

Pris

4135013

Sortera produkter

Spana in produkterna