Kontakta oss direkt!

Brunnslocksöppnare för lock & betäckning

locköppnare för brunn

Brunnslocksöppnare, underlätta ditt arbete

Våra svenska brunnslock och betäckningar skall enligt regler och bestämmelser förses med en sådan säkerhetsanordning så att det ger skydd för fallolyckor. Brunnar, bassänger och liknande anläggningar skall vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet. Enligt arbetsmiljöverkets regler får dessa lock inte väga mer än 15 kg eller 25kg om det går att dra undan locket vid exempelvis slamtömning. Håll alltid uppsikt och använd vår arbetsgrind eller kravallstaket för att märka upp hålet då det är öppet.

Vid arbete där man behöver öppna dessa brunnslock har vi speciella verktyg. Våra modeller är framtagna för att på ett ergonomiskt sätt manövrera dessa. Som originalprodukt finner du vår brunnslocköppnare med multifunktionsnyckel vilket passar till de flesta brunnslock. Som komplement till denna har vi också locköppnare med magnet. Dessa är mycket starka så att man enkelt kan lyfta brunnslocken.

Visar alla 4 resultat