farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
miljöbild brunnslocköppnare

Brunnsöppnare

Brunnsöppnare originalet av Locköppnare

Öppna brunnslock enkelt

Vid arbete där man behöver öppna brunnslock har vi speciella verktyg. Vår Värnamo Brunnsöppnare är tillverkade i Småland med högsta kvalitet. Locköppnaren är framtagen för att ta minsta möjliga plats och samtidigt öppna alla brunnar.

Det lönar sig att köpa våra kvalitetsprodukter.

Föredrar man magnet har vi även detta. Vår magnetiska brunnslocköppnare är kvadratisk vilket gör att den kan öppna alla brunnar till skillnad från en rund magnet. Den magnetiska brunnsöapnaren kommer också med ett skyddande lock för att förhindra att få smuts på magneterna. Våra magneter är mycket starka och gör att man enkelt kan lyfta brunnslocken och förhindrar personskada.

Vad gäller för arbete med Brunnsöppnare vid brunnslock/betäckning

Våra svenska brunnslock och betäckningar skall enligt regler och bestämmelser förses med en sådan säkerhetsanordning så att det ger skydd för fallolyckor. Brunnar, bassänger och liknande anläggningar skall vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet. I praktiken innebär detta att man använder sig av exempelvis våra arbetsgrind eller kravallstaket för att märka upp hålet då det är öppet.

Enligt arbetsmiljöverkets regler får dessa lock inte väga mer än 15 kg eller 25kg om det går att dra undan locket vid exempelvis slamtömning. Vi har flera varianter. Manuell med hävarm, magnet med hävarm såväl som magnetlyft för fäste på arbetsfordon.

Vad gäller för arbete med Brunnsöppnare vid brunnslock/betäckning

Våra svenska brunnslock och betäckningar skall enligt regler och bestämmelser förses med en sådan säkerhetsanordning så att det ger skydd för fallolyckor. Brunnar, bassänger och liknande anläggningar skall vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet. I praktiken innebär detta att man använder sig av exempelvis våra arbetsgrind eller kravallstaket för att märka upp hålet då det är öppet.

Enligt arbetsmiljöverkets regler får dessa lock inte väga mer än 15 kg eller 25kg om det går att dra undan locket vid exempelvis slamtömning. Vi har flera varianter. Manuell med hävarm, magnet med hävarm såväl som magnetlyft för fäste på arbetsfordon.

Hitta rätt

Pris

Sortera produkter

Spana in produkterna