arbete på väg riktlinjer

Farthinder - arbete på väg

Farthinder och belysning vid arbete på väg är en effektiv livförsäkring!

Hastigheten förbi en vägarbetsplats kan behövas sänkas av säkerhetsskäl.
Sänkningen kan göras med hjälp av fysiska anordningar eller vägmärken eller båda. Vi har speciella farthinder som är framtagna vid arbete ute i trafiken.

För tydliga riktlinjer rekommenderar vi er att läsa Sveriges kommuners och landstings handbok för arbete på väg. Våra Farthinder är godkända och särskilt lämpade för räddningstjänsten, kommuner, kyrkogårdsarbetare och andra som en fartsänkande åtgärd.

Våra Farthinder tvingar ner hastigheten. Rekommenderat är att placerar ut Farthinder i början och slutet av området då vissa trafikanter tenderar att öka hastigheten precis efter att hindret är passerat.

Tillsammans med våra Portabla Farthinder rekommenderar vi även varningsljus och tältvägmärken.

Hitta rätt

Pris

99521495

Sortera produkter

Spana in produkterna