farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
arbete på väg riktlinjer

Farthinder - arbete på väg

Farthinder – arbete på väg

Sänk farten förbi er arbetsplats!

Tvinga ner hastigheten med farthinder. Vi rekommenderar att du placerar ut fartsänkare i början och slutet av ert området då vissa trafikanter tenderar att öka hastigheten efter att hindret är passerat.

Sänk hastigheten det räddar liv och förhindrar olyckor. Sänkningen görs med fördel av fysiska anordningar och hastighetsdisplayer vilka ger föraren en uppmaning i realtid om sänkt hastighet.

Tydliga riktlinjer finns att läsa i Sveriges kommuners och landstings handbok för arbete på väg. Handla tryggt hos oss, våra Farthinder är godkända och särskilt lämpade för er. Vanliga kunder är räddningstjänsten, kommuner, kyrkogårdsarbetare och andra som behöver sänkt hastighet och ökad säkerhet i arbetet.

Tillsammans med våra Portabla Farthinder rekommenderar vi även varningsljus och tältvägmärken.

Hitta rätt

Pris

214521495

Sortera produkter