Säkert Övergångsställe

PRO-PASS är vårt säkra övergångställe. En modern lösning för att öka säkerheten för  oskyddade trafikanten på och i närheten av övergångstället. Under många delar av året är det mörkt i vårt avlånga land och de traditionella övergångställena kan  då resultera i falsk trygghet och hemska olyckor.

Genom att de oskyddade trafikanterna uppmärksammas med radar vilket skickar ett blinkande ljus till bilisterna uppmärksammas trafiksituationen på ett tidigt stadium.

Fördelarna med ett montage med våra smarta övergångtällen är att den kommunicerar med bilisten utan att påverka gångtrafikanternas beteende.
Systemet är speciellt anpassat förhögprioriterade övergångar till exempel skolor, äldreboenden och skymda övergångar.

1 produkt