Proq kövarningssystem

kövarningssystem Pro-Q

Pro-Q Kövarningssystem

Varna för ändrat trafikflöde och förhindra upphinnandeolyckor
Vårt kövarningssystem används för att varna för köer. Detta är ett sätt att undvika upphinnandeolyckor genom att mäta av trafikflödet. På väggen placeras sensorer som känner av trafikflöde och hastigheter. När trafiken tätnar och hastigheten sjunker till en förinställd nivå visar systemet automatiskt på omställbara vägmärken, VMS.

Pro-Q är ett driftsäkert system vilket analyserar rådande trafikförhållande i form av antal fordon, hastigheter mm. När trafiken tätnar och hastigheten sjunker till en förinställd nivå ändras systemet automatiskt på omställbara vägmärkenen lämplig, rekommenderad hastighet.

Skulle Pro-Q notera att hastigheten sjunker snabbt skickar vi en varning till vägtrafikledningscentralen, som genom kameror längs vägen kan undersöka vad som orsakar inbromsningarna och om så behövs stänga av körfält eller vägar.

För mer information kontakta oss på 0703 888 883

kövarningssystem

1 produkt