farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
gångbro överfart

Broar & Överfarter

Mobila broar och överfarter

Överfarter är omtyckta av kunderna då de möjliggör trafik och transport även under tillfälliga omständigheter. Exempelvis vid vägarbete eller översvämningar. Dessa broar och överfarter är tillfälliga konstruktioner som vanligtvis är lätta att flytta och installera. De kan vara gjorda av olika material som stål eller trä för att passa rådande förutsättningar. Mobila broar möjliggör passage för fordon och fotgängare under tillfälliga omständigheter. Använd som en tillfällig ersättning för en permanent bro som är under konstruktion eller reparation. Mobila broar är lätta att montera på bara några få minuter.

Överfarter gör det möjligt att korsa hinder vid raviner och passager. Enkel montering och tillverkade i lätta material, vilket gör dem lätta att flytta och installera. Överfarter används inom industrin för att möjliggöra transport. Omtyckt både vid fabriksområden eller byggarbetsplatser. Här är det vanligt att använda antingen aluminiumkonstruktioner eller stålkonstruktioner, båda med hög lastkapacitet.

Lätta att flytta

En fördel med mobila broar och överfarter är att de kan flyttas och återanvändas vid olika tillfällen, vilket gör dem mycket kostnadseffektiva då man slipper bygga nya broar varje gång de behövs. Mobila konstruktioner är också enkla att reparera då man istället för att byta ut hela konstruktionen istället bara behöver byta ut delar eller lägga på nytt material. Dessa fördelar gör det möjligt att använda mobila broar och överfarter i många situationer, särskilt i områden med många tillfälliga hinder.

Sammanfattningsvis är mobila broar och överfarter viktiga delar av samhällets infrastruktur då de möjliggör för transporter och trafik att passera genom svåra eller tillfälliga hinder. De är lätta att flytta och installera, vilket gör dem mycket flexibla och kostnadseffektiva. Mobila konstruktioner är också enkla att reparera och återanvända, vilket gör dem till en populär lösning inom många sektorer.

Hitta rätt

Pris

Sortera produkter

Spana in produkterna