farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
x3 sidomarkering

Sidomarkeringsskärm X3

Enligt vägmärkesförordningen beskrivs X3 Markeringsskärm för sidohinder enligt följande: En anordning som anger vägens eller körbanans kant eller skiljer trafikriktningar åt vid komplicerade passager.

Anordningen anger även att fordon ska föras på den sida som de gula fälten lutar ned mot. Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten.

Hitta rätt

Pris

0100

Sortera produkter

Spana in produkterna

Products not found