Kontakta oss direkt!

Trafikbuffert


Trafikbuffert är ett skydd vid arbete på väg

Trafikbuffert är en tvärgående tungt energiupptagande trafikanordning. Dessa är testade och godkända av Trafikverket. De fungerar som skydd för personal som uppehåller sig längs med vägen som arbetsplats men de skyddar också trafikanten vid olycka då de passerar arbetsplatsen.

Anordningen hindrar trafiken och skapar en tryggare miljö. Bakom bufferten finns en buffertzon där inga maskiner eller personal får befinna sig. Denna längden är den maximalt tillåtna hastigheten på vägen + 10 meter. Är trafikbufferten placerad på en väg med maximalt tillåten hastighet på 80km/h blir därmed buffertzonen 50 meter.

I tätort är detta ibland inte fysiskt möjligt och då ska buffertzonen bakom trafikbufferten vara så lång som utrymmet medger. Det får inte understiga 5 meter om maximalt tillåten hastighet är 50km/h.

1 produkt