200g/m2

200g/m2: Ett mått på styrkan hos nät

200g/m2 är ett mått på hur mycket vikt ett nät kan bära per kvadratmeter. Det betyder att ett nät med en vikt på 200 gram kan bära en belastning på 1 kvadratmeter. Men man bör också ta hänsyn till maskstorleken på näten.

Gram per kvadratmeter (g/m2) är en enhet för att mäta vikten på ett material per yta. Den används ofta för att mäta styrkan hos nät, tyger och andra material.

Gram per kvadratmeter är ett viktigt mått på hållbarheten hos nät. Ett nät med högre gram per kvadratmeter är starkare och kan bära mer vikt. Detta gör det till ett bättre val för applikationer där nät behöver vara hållbara, till exempel för att skydda människor eller egendom.

Några exempel på applikationer där nät med hög gram per kvadratmeter används inkluderar:

  • Säkerhet: Nät används ofta för att skydda människor eller egendom från skador. Till exempel kan nät användas för att skydda arbetsplatser från fallande föremål, eller för att skydda byggnader från vandalism.

  • Konstruktion: Nät används ofta i konstruktionen för att förstärka strukturer eller för att fånga upp material. Till exempel kan nät användas för att förstärka fundament, eller för att fånga upp sten som används för att bygga en väg.

  • Agrikultur: Nät används ofta i jordbruket för att skydda grödor eller djur. Till exempel kan nät användas för att skydda grödor från skadedjur, eller för att skydda djur från att fly.

När du väljer nät är det viktigt att överväga gram per kvadratmeter. Om du behöver ett nät som är hållbart och kan bära mycket vikt, välj ett nät med hög gram per kvadratmeter.

Showing all 2 results