Blå Snökäppar

Blå snökäpp – säkra vägen för dig och andra

Vinterväglag är farligt, särskilt för bilister. Snö men också is och dålig sikt gör det svårt att se väg och avstånd, Halka och dålig sikt leder till olyckor.

Blå snökäppar gör er väg säkrare.

Hur fungerar en blå snökäpp?

En blå snökäpp är ett verktyg som används för att markera vägen med reflexer med kontinuerliga avstånd. Snökäppar bör vara ca 2 meter långa men också vara försedda med reflexer. De placeras något utåtlutande, högst 3 decimeter från vägkanten.

Varför är det viktigt att använda en blå snökäpp?

Att markera vägen med snökäppar underlättar för bilister att följa vägsträckningen. Snökäpparna hjälper förarna att se var vägen går men också hur långt det är kvar till nästa kurva eller hinder. Detta kan minska risken för olyckor, särskilt i mörker men också i dåligt väder.

Hur sätter man upp en blå snökäpp?

För att sätta upp en blå snökäpp behöver du antingen en maskin för förankring eller också följande:

  • En blå snökäpp
  • Ett spett
  • Handskar
  1. Gräv ett hål i marken som är ca 20 cm djupt och 10 cm i diameter med spettet.
  2. Placera snökäppen i hålet så att den står stadigt.

Hur ofta ska man sätta upp snökäppar?

Det bör högst vara 50 meter avstånd mellan snökäpparna, men gärna kortare. I kurvor bör snökäpparna sättas upp tätare, eftersom de är särskilt svåra att se.

Var ska man sätta upp snökäppar?

Snökäppar bör sättas upp på alla vägar där det är risk för halka. Detta inkluderar vägar i skog men också i mark, vägar i tätbebyggda områden men också vägar i närheten av skolor och förskolor.

Köp en blå snökäpp idag och bidra till att göra vägarna säkrare för alla!

Endast ett sökresultat