cykeldetektor

Cykeldetektor – gör cykeltrafiken säkrare och mer effektiv

Cykling är ett bra sätt att ta sig fram i stan, både för miljön och för hälsan. Men för att cykeltrafiken ska vara säker och effektiv behöver vi veta hur den används.

Cykeldetektorer registrerar när en cykel passerar. De kan användas för att mäta antalet cyklar, deras hastighet och deras klockslag.

Cykeldetektor för:

Säkra cykelvägar
Bättre trafikplanering
Förändrat beteende både för cyklister men också bilister
Säkra cykelvägar

Cykeldetektorer identifierar områden där det är särskilt många cyklister. Dessa områden prioriteras för att göra dem säkrare. Till exempel läggs fler cykelfält till, förbättras belysningen och sänks hastighetsbegränsningarna.

Effektiva cykelvägar

Cykeldetektorer mäter hur mycket cykelvägar används. Denna information används för att se till att cykelvägarna används på ett effektivt sätt. Till exempel byggs nya cykelvägar i områden där det är mycket cyklister eller tas cykelvägar bort som används lite.

Bättre planer

Cykeldetektorer samlar in information om hur cyklister men kan också användas för bilister använder gatorna. Denna information används för att utforma bättre trafikplaner.

Till exempel byggs om korsningar för att göra dem säkrare för cyklister eller skapas nya cykelparkeringar.

Förändrat beteende

Cykeldetektorer mäter hur cyklister och bilister beter sig. Denna information används för att skapa informationskampanjer som syftar till att förändra beteendet. Till exempel informeras cyklister om riskerna med att cykla mot rött ljus eller uppmuntras bilister att ge cyklister mer utrymme.

Cykeldetektorer är ett viktigt verktyg för att främja cykeltrafiken. De kan göra cykeltrafiken säkrare, mer effektiv och mer attraktiv.

Kontakta oss för ert behov.

Endast ett sökresultat