Cykelpollare

Cykelpollare – ett måste för alla cykelvänliga städer

Till att börja med är cykelpollare ett viktigt inslag i alla cykelvänliga städer. De hjälper till att skapa trygga och ordnade cykelparkeringar och används även för att avgränsa cykelbanor och andra cykelvänliga områden.

Varför är cykelställ så viktigt?

Parkera säkert med  er cykel är viktigt av flera anledningar:

  • De skapar trygga och ordnade cykelparkeringar. Det ger cyklister en plats att parkera sina cyklar på ett säkert och organiserat sätt. Detta är viktigt för att minska risken för stöld och skadegörelse. Cykelpollare som skapar trygga och ordnade cykelparkeringar
  • De kan användas för att avgränsa cykelbanor och andra cykelvänliga områden. Skapa tydliga gränser mellan cykelbanor och andra trafikleder. Detta hjälper till att minska risken för olyckor.
  • De kan bidra till att öka cykelns status i samhället. Cykelställ visar att cykeln är en viktig del av stadsbilden. Detta kan bidra till att öka cykelns status i samhället och göra det mer attraktivt att cykla.

Hur väljer du rätt cykelpollare?

När du väljer modell är det viktigt att tänka på följande:

  • Material: De finns i flera olika material. Stålpollare är de mest hållbara, men de kan också vara de tyngsta. Aluminiumpollare är lättare än stålpollare, men de är inte lika hållbara.
  • Storlek: Cykelpollare finns också i olika storlekar, från små stolpar till stora pelare. Storleken på cykelpollaren bör anpassas till den typ av cykelparkering som du vill skapa.
  • Design: Cykelpollare finns i olika design, från enkla stolpar till mer dekorativa pelare. Designen på cykelpollaren kan påverka hur den passar in i stadsbilden.

Cykelställ – en billig investering med stor effekt

Avslutningsvis är cykelpollare en relativt billig investering har stor effekt på stadens cykelvänlighet. Skapa trygga och ordnade cykelparkeringar. Det bidrar ökat antal cyklister i staden. Dessutom kan cykelpollare bidra till att öka cykelns status i samhället.

Hittar ni inte den modell ni söker, kontakta oss så hjälper vi er.

Endast ett sökresultat