Cykelräknare

Cykelräknare – en viktig del av ett hållbart transportsystem

Att räkna antalet passerande cyklar är en viktig del av ett hållbart transportsystem. De används för att analysera cykeltrafiken och främja ett ökat antal cyklister.

Fördelar med cykeltrafikmätare

  • Ger information om cykeltrafiken
  • Främjar cykelåkning
  • Säkrar cykelvägar

Ger information om cykeltrafiken

Cykeltrafikräknare ger information om hur många cyklister som använder en viss cykelväg. Denna information kan användas för att:

  • Planera och utforma cykelvägar
  • Utvärdera effekten av cykelåtgärder
  • Förbättra cykelkulturen i er stad eller kommun

Säkrar cykelvägar

Cykelräknare kan bidra till att säkra cykelvägar genom att:

  • Identifiera platser där det behövs åtgärder för att öka säkerheten
  • **Förbättra planeringen av cykelvägar
  • **Förhindra olyckor

Installation och underhåll

Cykelräknare är relativt enkla att installera. De kan installeras av en kvalificerad entreprenör eller av en enskild person med några grundläggande verktyg och kunskaper. Cykelräknare kräver lite underhåll. De bör inspekteras regelbundet för att säkerställa att de är i gott skick.

Slutsats

Cykelräknare är en viktig del av ett hållbart transportsystem. De kan bidra till att öka antalet cyklister, förbättra säkerheten för cyklister och skapa en mer hållbar stad.

Showing the single result