Digitala Trafiksystem

ITS eller intelligenta trafiksystem

VI arbetar med utvecklingen kring intelligenta transportsystem i Sverige. Ett arbete med smartare, säkrare lösningar för ökad säkerhet och ökad trafiksäkerhet.

Vi använder IT och digitala lösningar för en säkrare trafiksituation. Inom vårt arbete med  ITS finns lösningar för förbättrad reseplanering för både oskyddade trafikanter (människor) och varutransporter och gods.

Med våra trafikanalyser kan vi också ge nulägesinformation om trafikstockningar eller parkeringstillgänglighet, varningssystem mellan cyklister och bilister, samverkande trafiksignaler, tjänster som stödjer kombinerad mobilitet som tjänst (MaaS), samt uppkopplade och självkörande fordon. Beskriv den lösning ni efterfrågar och tillsammans kan vi ta fram kundspecifika lösningar.

Visar 1–16 av 18 resultat