Hastighetsskylt Digital LUX

Hastighetstavla LUX– för ökad trafiksäkerhet och trygghet

Hastighetstavla LUX är en effektiv lösning för att öka trafiksäkerheten och skapa trygghet på utsatta platser. Displayen mäter passerande fordons hastighet och ger samtidigt tydlig uppmaning till de som kör för fort.

Grön text för rätt hastighet

Om du håller rätt hastighet visas hastigheten med grön text. Detta är en positiv uppmaning som främjar en trevlig trafikmiljö.

Röd text för för hög hastighet

Kör man för fort blir hastigheten istället ilsket röd. Detta är en tydlig signal om att föraren behöver sänka hastigheten.

Mäter hastighet och går att använda för trafikanalys

Hastighetsdisplay LUX mäter också hastighet och går att använda för trafikanalys. Detta kan ge värdefull information om trafikflödet och hjälpa till att identifiera riskområden.

Ett enkelt och ekonomiskt sätt att öka trafiksäkerheten

Hastighetsdisplay LUX är ett enkelt och ekonomiskt sätt att öka trafiksäkerheten och skapa trygghet på utsatta platser. Displayen är enkel att installera och underhålla, och den kräver ingen extern strömförsörjning.

Användningsområden

Hastighetsdisplay LUX kan användas i en mängd olika sammanhang, bland annat:

  • Trafiksäkerhetsåtgärder
  • Trafikanalys
  • Trafikinformation
  • Marknadsföring
No products were found matching your selection.