Hastighetstavla

Hastighetstavla för sänkt hastighet: Ett effektivt sätt att öka säkerheten

Hastighetstavlor är ett effektivt sätt att minska hastigheten på trafiken men också öka säkerheten. En typ av hastighetstavla som blir allt vanligare är Hastighetsdisplay. Vår tavla mäter av hastigheten på passerande fordon i båda riktningar och ger uppmaning i realtid för ena körfältet om att sänka hastigheten.

Hur fungerar hastighetstavlan?

Hastighetstavlan använder radar för att mäta hastigheten på fordon som passerar både in inkommande såväl som utgående trafik. Displayen för det körfält som går mot den riktning som har den högsta hastigheten visar en uppmaning om att sänka hastigheten. Uppmaningen kan vara i form av hastighet, text men också en bild.

Fördelar med hastighetstavlan

Hastighetstavlan erbjuder flera fördelar:

  • Säkerhet. Hastighetstavlan kan hjälpa till att minska hastigheten på trafiken, vilket kan minska risken för olyckor.
  • Trafiksäkerhet. Hastighetstavlan kan hjälpa till att öka trafiksäkerheten genom att ge förare en realtidsuppmaning om att sänka hastigheten.
  • Effektivitet. Hastighetstavlan kan hjälpa till att öka effektiviteten på vägar med hög trafik genom att minska antalet olyckor.

Användning av hastighetstavlan

Hastighetstavlan kan användas på alla vägar där det är viktigt att minska hastigheten, till exempel i tätortsområden, vid skolor och på vägar med hög trafik.

Kontakta en leverantör av hastighetstavlor för att få mer information om hur den kan användas i din miljö.

No products were found matching your selection.