Variabel meddelandeskylt

Variabel meddelandeskylt: Så ökar du trafiksäkerheten

Hur en LED-tavla kan rädda liv

En variabel meddelandeskylt (VMS) är en LED-tavla som kan användas för att kommunicera information till trafikanter. Skylten kan användas för att ge trafikinformation, varningar och påminnelser. VMS kan vara ett effektivt verktyg för att öka trafiksäkerheten på flera sätt.

Här är några exempel på hur en VMS kan användas för att öka trafiksäkerheten:

 • Trafikinformation: En VMS kan användas för att ge trafikanter information om vägförhållanden, trafikstockningar, olyckor och andra händelser. Detta kan hjälpa trafikanter att fatta välgrundade beslut och undvika riskfyllda situationer.
 • Varningar: En VMS kan användas för att ge trafikanter varningar om potentiella faror, till exempel vägarbeten, djur på vägen eller dåliga väderförhållanden. Detta kan hjälpa trafikanter att förbereda sig för faror och minska risken för olyckor.
 • Påminnelser: En VMS kan användas för att påminna trafikanter om trafikregler, till exempel hastighetsbegränsningar eller stopptecken. Detta kan hjälpa trafikanter att följa trafikreglerna och minska risken för olyckor.

Så fungerar en VMS

En variabel meddelandeskylt består av en LED-tavla, en dator och sensorer. Datorn styr LED-tavlan och använder sensorerna för att samla in information om trafikförhållandena. Information från sensorerna används för att generera meddelanden som visas på LED-tavlan.

Sensorer

De vanligaste sensorerna som används i VMS är:

 • Trafikflödessensorer: Dessa sensorer används för att mäta trafikflödet på en väg.
 • Hastighetssensorer: Dessa sensorer används för att mäta hastigheten på trafiken.
 • Vädersensorer: Dessa sensorer används för att mäta väderförhållandena, till exempel temperatur, nederbörd och vind.

Dataanalys

Datorn i en VMS använder information från sensorerna för att generera meddelanden som är relevanta för den aktuella situationen. Till exempel kan en VMS visa ett meddelande om en trafikstockning om trafikflödet är lågt.

Fördelar med variabel meddelandeskylt

Variabel meddelandeskylt har flera fördelar jämfört med traditionella trafikskyltar. VMS kan:

 • Erbjuda mer aktuell information: VMS kan uppdateras med ny information i realtid. Detta ger trafikanter den senaste informationen om trafikförhållandena.
 • Vara mer anpassningsbara: VMS kan anpassas för att möta specifika behov. Till exempel kan en VMS användas för att ge information om specifika händelser, till exempel ett sportevenemang eller en festival.
 • Vara effektivare: VMS kan vara mer effektiva än traditionella trafikskyltar för att minska trafikolyckor och främja hållbar trafik.

Så ökar du trafiksäkerheten med en VMS

Om du vill öka trafiksäkerheten i ditt område är en variabel meddelandeskylt ett effektivt verktyg. En VMS kan hjälpa till att minska trafikolyckor, främja hållbar trafik och ge trafikanter den information de behöver för att fatta välgrundade beslut.

Här är några tips för att välja rätt VMS för dina behov:

 • Bestäm vilka typer av meddelanden du vill att VMS ska visa. Vill du att VMS ska ge trafikinformation, varningar eller påminnelser?
 • Bestäm var du vill placera VMS. Tänk på trafikflödet och de områden där trafikanter behöver information.
 • Bestäm budgeten för din VMS. VMS kan variera i pris beroende på storlek, funktioner och plats.

Kontakta oss för mer information om hur du kan öka trafiksäkerheten.

Endast ett sökresultat