Hastighetstavla Smiley tillbehör röd/grön färg

Mät er trafikdata

Använd vår applikation på itrafficdata.com för att analysera er trafikdata som enkelt laddas ner från er hastighetstavla (via kabel, bluetooth eller wi-fi)

 

Egenskaper

  • Hastighetsdata
  • Antalet fordon
  • Genomsnittlig och maximal hastighet
  • Hastighetsprocentiler
  • Frekvensutvärdering
  • Histogram
  • Fordonsklassificering
  • Exportera er data till excel
  • Ladda upp till 4GB data
  • Eller upp till 100 miljoner poster

Beskrivning

Hastighetstavla Smiley tillbehör röd/grön färg

Färgen på hastighetsdisplayen förändras efter fordonets hastighet. Ett omtyckt tillbehör till vår hastighetsdisplay.