Säkert övergångsställe EVO4, 100mm LED

9 av 10 bilister stannar då systemet är aktivt!

Beskrivning

Säkert övergångställe EVO4 100mm LED

Speciellt framtaget för att skapa säkrare övergångar

Dessa skyltar är enkla att installera, ingen kabeldragning eller kostsamma grävningsarbeten behövs. Belysningen sker genom 100mm stora solceller vilka sköter om underhållsladdningen till ett batteri. Ingen yttre strömförsörjning krävs.

 

Här använder vi LED Dioder då dessa har mycket lång hållbarhetstid.

 

Den vanligaste orsaken vid övergångsställen är påkörning bakifrån vilket leder till personskador. Med vår smarta belysning för övergångsställen

 

Säkert övergångsställe EVO4 har en positiv inverkan på trafikmiljön. Den skapar bättre rytm, mindre stopp samt eliminerar den vanligaste orsaken till personskador vid övergångsställen nämligen påkörning bakifrån.

 

EVO4 skapar ett skydd bredvid och på övergångsstället genom att bilisterna vid ett tidigt skede uppmärksammar aktivitet. Detta är särskilt effektivt för gångtrafikanter som ska passera övergångsställen under de många mörka timmarna i vårt avlånga land.

 

Systemet EVO4 är speciellt anpassat för högprioriterade övergångar så som skolor, företag, äldreboenden, sjukhus och i villaområden. Dessa säkra övergångsställen minskar risken för olyckor radikalt då de är installerade.

 

Med ökad säkerhet är dessa trafiksäkerhetsprodukter en god affär för kommuner, väghållare, samfälligheter och företag för trafikanternas säkerhet och hälsa.

 

För mer information kontakta oss.