Rädda Liv med TMA från Stuer Egghe

Energiupptagande skydd för fordonsmontering eller användning som släp- eller efterfordon.

Fordonsmonterande krockdämpare även kallat TMA (TMA = truck-mounted crash attenuator) är en mobil säkerhetsutrustning som används vid rörliga eller temporära vägarbeten. Dess syfte är att skydda arbetsstyrkan för olycksrisker med trafikanter.

Utrustningen har designats och testats med tanke på NCHRP 350 standard, och därmed försäkrat sig om betryggande säkerhetsmarginaler för både vägarbetare som trafikanter. Givetvis behövs fortfarande all övrig skyddsutrustning och sedvanliga åtgärder för att minska olyckor.

Stuer-Egghe TMA utrustning sätts fast bak på ett godkänt transportfordon, ofta en lastbil. TMA skyddet agerar sedan en buffert mellan vägarbetarna och fordonen både vid temporär avstängning såväl som under rörligt arbete.

Kontakta Peter Allard vid frågor & beställning: 0703-888 883

För mer utförlig beskrivning läs här:

Texterna är på Engelska, vi arbetar med att översätta dem till Svenska inom kort.

Användarguide Julietta M 24100.M.SE-01-EN v.0.4

Folder för Hastighetsdämpare TMA – Julietta

TMA Förteckning från Trafikverket

 

Se även detta.

Vad ska man tänka vid köp av Farthinder?

Vad ska man tänka vid köp av Farthinder? Vi har en stor bredd av kunder …