Säker olycksplats – Säkerhetsprodukter vid olycka på väg

Säkerhet i vägtrafikmiljö

Myndigheten för samhällskydd och beredskap har tillsammans med trafikverket och brandskyddsföreningen tagit fram riktlinjer för att skapa en säkrare arbetsmiljö i samband med trafikolyckor. Här nedan följer våra förslag på lämpliga produkter samt länk till deras handledning.

På senare år har flera personer omkommit i tjänsten till följd av arbete efter trafikolyckor, antingen under utryckning eller under räddningsarbete vid olycksplatsen. Trafikolyckor som räddningstjänsten åker till har ökat från cirka 13 000 år 2006 till drygt 18 000 år 2015.

Vid framtagandet av handledningen har man analyserat inträffade händelser och tagit hänsyn till befintlig kunskap. Där det har saknats underlag har deltagande myndigheter genomfört studier som t.ex. fordonsuppställningar och beräkningar för att kunna verifiera för- och nackdelar med olika fordonsuppställningar. Det finns ett stort intresse från alla berörda aktörer att vägledningen ska minska riskerna i det utsatta arbete som utförs i vägtrafikmiljö.

Det finns ett antal perspektiv och lärdomar som är unika för just dessa händelser men merparten av de erfarenheter som vi kunnat identifiera är vardagliga händelser i vägtrafikmiljö och dessa har nu sammanställts för att skapa denna vägledning. Syftet är att öka kunskapen hos all personal så att det inte sker fler olyckor och tillbud.

Läs mer om handledningen här:

Säkerhet i vägtrafikmiljö.

Några av de produkter som rekommenderas i handledningen tillhandahåller vi:

tältskylt Varningstält, går att få med önskat motiv med upp till tre olika sidor.
Portabelt Farthinder finns även med vajer. Farthindret kommer i smidig väska och vi håller ett konkurrenskraftigt pris.
Hopfällbar vägkon med belysning. Tar mycket lite plats och är ett enkelt sätt att skapa uppmärksamhet.
Ljuspuck LED, varningsljus LED ljuspuckar i väska är magnetiska vilket underlättar placering samt kommer i flera olika belysningslägen.