Tylösandseminariet

En självklar del av Sveriges Trafiksäkerhetsarbete

Kom och besök oss på Tylösandseminariet i Halmstad. Ett seminarium som arrangerats sedan 1957. Seminariet är en självklar del av Sveriges trafiksäkerhetsarbete. Målet är göra vägtrafiken människovänligare.

Konferensen är ett nav som vidareutvecklar och formar svensk trafiksäkerhet. Dödssiffrorna i trafiken har öket, hur vänder vi det? Vi på Plasticprodukter har fokus på resultatorienterade produkter för ökad säkerhet och verktyg för att nå nolllvisionen.

Välkomna till vår monter nr 15!

 

tylösandseminariet en naturlig mötesplats

Se även detta.

Seko, arbete på väg

Arbete på väg – Med fara för livet, en rapport från SEKO

Arbete på väg -Med fara för livet, en rapport från SEKO I början av sommaren …