farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Värnamo VägbulorPlastic produkter startades av Brandmästare Gösta Nilsson.

Han verkade i Värnamo och i sitt arbete såg han att de produkter som fanns på marknaden inte var tillräckligt bra och att brandkårens brandslangar gick sönder. Som den småländske entreprenör han var gjorde detta att han tog fram
Värnamo-slangbrygga. Som farthinder blev slangbryggan genast mycket omtyckt och är fortfarande idag den slangbryggan som håller högst kvalitet på marknaden.

Det är också glädjande att vår slangbrygga är standardutrustning i samtliga Sveriges brandbilar och är godkänd av Statens Provningsanstalt. Som en vidareutveckling på Värnamo slangbrygga lät även Gösta ta fram Värnamo-farthinder vilket är det farthindret som håller högst kvalitet. Vi har breddat Plastic Produkter med flera andra farthinder och produkter och vi strävar efter att utveckla företaget vidare i Göstas anda. Med kvalitet, funktion och kunden i fokus.

[divider]