farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Användarvillkor hos Proni AB

Senast uppdaterad: den 14 september 2023

Välkommen till Proni AB (nedan kallat “Företaget,” “vi,” “oss” eller “vår”). Genom att använda vår webbplats men också våra tjänster godkänner du att följa och bindas av följande användarvillkor (nedan kallade “Villkoren”). Om du inte accepterar dessa Villkor, ber vi dig att sluta använda vår webbplats men också våra tjänster.

  1. Användning av Webbplatsen

1.1 Du måste vara minst 18 år gammal eller ha nått den åldersgräns som gäller i din jurisdiktion för att använda vår webbplats och våra tjänster.

1.2 Du accepterar att använda webbplatsen och tjänsterna endast för lagliga ändamål och i enlighet med dessa Villkor.

  1. Åtkomst och Kontoinformation

2.1 Du ansvarar för att säkerhetskopiera ditt lösenord men också förhindra obehörig åtkomst till ditt konto.

2.2 Om du upptäcker obehörig användning av ditt konto, meddelar du oss omedelbart.

  1. Intellektuell Egendom

3.1 Webbplatsens innehåll, inklusive text, bilder, grafik, logotyper, och programvara, är skyddat av upphovsrätten och andra immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, eller använda vårt innehåll utan vårt skriftliga tillstånd.

  1. Sekretess och Dataskydd

4.1 Din användning av webbplatsen och våra tjänster är föremål för vår integritetspolicy. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår insamling men också användning av information i enlighet med vår integritetspolicy.

  1. Ansvarsbegränsning

5.1 Företaget ansvarar inte för eventuella skador, förluster eller anspråk som uppstår i samband med din användning av webbplatsen eller våra tjänster.

  1. Ändringar och Avslutning

6.1 Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor när som helst utan föregående meddelande. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen.

6.2 Vi kan avsluta eller begränsa din åtkomst till webbplatsen men också våra tjänster när som helst av skäl som vi anser vara nödvändiga.

  1. Tillämplig lag och Tvistlösning

7.1 Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med Sveriges Rikes lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa Villkor ska lösas i Sverige.

  1. Kontaktinformation

8.1 Om du har frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta oss på 0370-123 83 eller vårt kontaktformulär. https://www.farthinder.net/kontakt/

 

användarvillkor Proni AB