farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
vägbommar och grindar

Vägbommar och Grindar

Vägbom, Väggrind, Bilspärr och Grindar

Med vägbommar kan du kontrollera tillträdet till många områden, till exempel till privata bostäder, offentliga miljöer, parkeringar, campingplatser, hamnar och mycket mer.

Vi har även olika grindar användbara för att reglera och fördela trafikflöden på allmänna vägar eller när man kommer in på ett företag eller en kommersiell plats.

Manuella vägbommar ger dig prisvärd åtkomstkontroll

Våra manuella vägbommar är populära vid infarter till hästgårdar, lantbruk och skogsvägar. En storsäljare är vår mindre manuella vägbom men vi täcker även de längsta vägarna. Om man har ont om utrymme rekommenderar vi våra lyftbommar. Flera av våra vägbommar kommer också med olika låsmöjligheter.

Automatiska vägbommar passar alla användningsområden

Vi kan göra kundanpassade lösningar för dina förutsättningar. Våra trafikbommar är kompatibla med olika automationssystem. Detta gör att våra automatiska vägbommar öppnas automatiskt eller att du kan öppna den på distans. Vi har även elektriska lösningar där utrymmet är begränsat, till exempel i parkeringshus och garage. 

Våra rotationsgrindar är en effektiv ingångsbegränsning

Rotationsgrindar installeras ofta i nöjesparker, simbassänger, affärslokaler och andra platser med många besökare. En rotationsgrindar är ett effektivt sätt att kontrollera detta flöde av fotgängare.

Mobila grindar, både vikgrindar såväl skjutgrindar

Våra vikgrindar är den snabbaste lösningen för att öppna och stänga en passage. Våra mobila grindar används ofta för områden med höga trafikflöden där kraven på säkerhet är högre än vad trafikbommar klarar.

Hitta rätt

Pris

67524825

Sortera produkter