farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Ett urval av våra återkommande kunder

kunder omtanke farthinder fartbegränsade bilbäte

Referenser

Att säkerställa trafiksäkerheten är en grundpelare i samhället, och med Nollvisionen som utgångspunkt strävar vi efter en framtid där ingen dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Som en ledande leverantör av farthinder, hastighetsdisplayer och vägbommar, är vi stolta över att vara en del av denna viktiga insats. Våra produkter är utformade för att effektivt minska hastigheten på fordon i riskområden, vilket direkt bidrar till en säkrare trafikmiljö.

För våra kunder innebär detta en möjlighet att aktivt bidra till en säkrare trafikmiljö. Genom att installera våra farthinder och hastighetsdisplayer kan företag, kommuner och andra organisationer effektivt minska risken för olyckor och trafikincidenter. Våra vägbommar erbjuder ytterligare en nivå av säkerhet, genom att kontrollera och begränsa trafikflödet i känsliga områden.

Vi förstår att varje kund har unika behov och krav, och därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att möta dessa behov. Vårt engagemang för trafiksäkerhet sträcker sig bortom försäljningen av produkter – vi erbjuder även rådgivning och support för att säkerställa att våra kunder får den mest effektiva lösningen för sina specifika situationer.

Att arbeta för Nollvisionen är ett gemensamt ansvar, och genom våra produkter och tjänster tar vi steg mot en säkrare trafikmiljö för alla. Vi uppmuntrar alla aktörer – stora som små – att engagera sig i denna viktiga strävan. Tillsammans kan vi göra en skillnad och skapa en framtid där trafikolyckor inte längre är en del av verkligheten.

Kontakta oss för ert behov.