farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Räddningstjänst en avgörande del i vår grund.

Räddningstjänsten spelar en avgörande roll i hela vårt samhälle. Vid landets olycka men också naturkatastrofer. Vår grundare, min farfar tjänstgjorde som brandman i Värnamo, Småland. Han hade djup förståelse för räddningstjänstens behov och tog fram unika lösningar för er. Det är denna arv som driver oss att erbjuda produkter som inte bara uppfyller utan överträffar räddningstjänsternas krav. Vi är stolta över att tillhandahålla en rad skräddarsydda produkter. Slangbryggor, farthinder, locköppnare och avspärrningsband. Våra slangbryggor är designade för att skydda slangar från att skadas av fordon under räddningsinsatser, vilket säkerställer att vattenförsörjningen upprätthålls utan avbrott. Detta är avgörande för effektiv brandbekämpning och kan göra skillnaden mellan liv och död i nödsituationer.

Farthinder för säkerhet vid olycka

Farthinder är en annan viktig produkt för räddningstjänsten men också annan blåljuspersonal. Det bidrar till att säkra områden där räddningspersonal arbetar. Genom att minska fordonshastigheten hjälper dessa hinder till att skapa en säkrare arbetsmiljö för räddningstjänstens medarbetare, vilket möjliggör snabbare och mer effektiva insatser. Avspärrningsband är också oumbärligt för att snabbt kunna avgränsa olycksplatser eller områden som är farliga för allmänheten. Våra avspärrningsband är lätta att använda och mycket synliga, vilket gör det möjligt för räddningstjänsten att effektivt kommunicera faror och leda människor till säkerhet. På Proni AB förstår vi de utmaningar som räddningstjänsten står inför och strävar efter att erbjuda produkter som inte bara hjälper till att möta dessa utmaningar utan också hedrar det mod och den hängivenhet som räddningspersonalen visar varje dag. Vår historia och vårt arv kopplat till räddningstjänsten i Värnamo ger oss en unik insikt i branschens behov, och vi är engagerade i att fortsätta stödja dessa hjältar med den bästa möjliga utrustningen. För mer information om vårt sortiment av produkter för räddningstjänsten, besök vår hemsida eller kontakta oss direkt. Låt oss tillsammans arbeta för en säkrare framtid, med respekt för de som skyddar oss dag och natt.
räddningstjänst och säkerhet vid olycka