farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
arbetsgrind smidig sektionsgrind

Avspärrningsprodukter

Nät, köledning och plastkedjor.

Tydliga och enkla avspärrningsprodukter till bra priser

När du spärrar av en gata har vi flera olika lösningar för detta. Avspärrningsprodukter i form av avspärrningsband, plastkätting eller flaggspel för att varna eller förbjuda allmänheten att beträda det markerade området eller platsen.

Avspärrningsband för företag, räddningstjänst, byggarbetare och privatpersoner som av olika skäl måste spärra av ett område. Våra avspärrningsband kompletteras med våra konor och stolpar för komplett avspärrning.

Avspärrningsprodukter finns i en mängd olika färger och utföranden där de vanligaste är röd/vit och svart/gul. Att använda ett avspärrningsband är ett enkelt skydd för säkerhet och mot ovälkomna personer.

Kontoppar är en smidig lösning för enkel avspärrning med band. Vi har även snönät med hög kvalitet som både fungerar som avspärrning men också för att förhindra snödrivor och drivsand på vägar. Ett avspärrningsnät med många användningsområden.

Hitta rätt

Pris

Sortera produkter