farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Sök
Stäng denna sökruta.
arbetsgrind smidig sektionsgrind

Avspärrningsprodukter

Nät, köledning och plastkedjor.

Tydliga och enkla avspärrningsprodukter till bra priser

När du spärrar av en gata har vi flera olika lösningar för detta. Avspärrningsprodukter i form av avspärrningsband, plastkätting eller flaggspel för att varna eller förbjuda allmänheten att beträda det markerade området eller platsen.

Avspärrningsband för företag, räddningstjänst, byggarbetare och privatpersoner som av olika skäl måste spärra av ett område. Våra avspärrningsband kompletteras med våra konor och stolpar för komplett avspärrning.

Avspärrningsprodukter finns i en mängd olika färger och utföranden där de vanligaste är röd/vit och svart/gul. Att använda ett avspärrningsband är ett enkelt skydd för säkerhet och mot ovälkomna personer.

Kontoppar är en smidig lösning för enkel avspärrning med band. Vi har även snönät med hög kvalitet som både fungerar som avspärrning men också för att förhindra snödrivor och drivsand på vägar. Ett avspärrningsnät med många användningsområden.

Vad räknas som en godkänd avspärrning?

Reporter Cenneth Niklasson för Byggnadsarbetaren har intervjuat Govend Shafeek, handläggare för bygg- och anläggningsarbete på Arbetsmiljöverkets regelavdelning för att ta reda på vad som gäller. Läs mer här.

Vem beslutar om avspärrning?

Arbetsmiljöverket har bestämmelser för hur det ska se ut runt en byggarbetsplats oavsett om det är byggstängsel, staket eller enklare plastkedja och plastband. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska det finnas en avgränsning runt arbetsplatsen.

Hur ser det ut kring landets avspärrningar?

Hur ser det ut på byggarbetsplatserna runt om i landet? Inne i städerna där mycket människor passerar finns det ofta stängsel. Detta är vanligt även i mer lantliga miljöer för större byggen. Men det finns även arbetsplatser där det bara är att gå rakt in på bygget.

Det är riskbedömningen vid varje enskilt fall som avgör hur skyddet runt bygget ska se ut. Och då finns det flera saker som påverkar. Det handlar bland annat om hur stor risken är att någon obehörig tar sig in på själva arbetsområdet och vilka faror som finns på bygget.

Risken ökar om det är mycket folk som rör sig runt bygget. Och den ökar ännu mer om det finns faror som fallrisker inne på själva bygget. Då måste det upp en avgränsning så ingen kommer in av misstag och ramlar ner.

Handla därför tryggt hos oss. Kontakta oss för mer information.

Hitta rätt