farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Hantering av personuppgifter
Adresser kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra prenumeranter. I varje utskick kommer prenumeranterna ha möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Detta kommer omedelbart att respekteras utan dröjsmål.

Behandling av personuppgifter:
Prenumerationen innebär att Proni AB behöver behandla din e-postadress som en personuppgift. Det är Proni AB som är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 556456-1016. Vi delar dina personuppgifter med företaget Mailchimp, som levererar vårt nyhetsbrevssystem. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Proni AB kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att Proni AB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer Proni AB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att avsluta din prenumeration. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning, eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta order@farthinder.net. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Genom att inleda en prenumeration på nyhetsbrevet samtycker du till ovanstående.