Pollare

 

pollare fast för nedjutning monterade på väg

Pollare, trafikhinder skapar en bättre trafikmiljö

Trafikhinder och pollare använder du när du effektivt vill avgränsa ett område från motorfordon, samtidigt som du vill få en enkel framkomlighet för cyklister och gående.

Vi har flera olika modeller som förankras antingen genom gjutning alternativt skruvas fast. Vi har också produkter som går att fästa tillsammans med kätting eller kedja.

Vi har också tagit fram ett stabilt cykelställ särskilt lämplig för platser där cyklar placeras under en längre period så som tågstationer, busshållplatser och skolor. Cykelstället är väldigt robust och en omtyckt produkt.

Visar alla 7 resultat