farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
pollare metall fast för nedjutning monterade på väg

Pollare & Cykelställ

Pollare, trafikhinder skapar en bättre trafikmiljö.

Trafikhinder använder du när du effektivt vill avgränsa ett område från motorfordon, samtidigt som du vill få en enkel framkomlighet för cyklister och gående.

Förankra genom att gjuta eller skruva fast era stolpar. Pollarna  går att fästa tillsammans med kätting eller kedja. Cykelställ för parkering av cyklar vid tågstationer, busshållplatser och skolor och flera andra ställen. Cykelstället är väldigt robust och en omtyckt produkt. Fördelarna med stolpar och pollare i offentlig miljö är flera:

Pollare kan förhindra fordonstrafik i specifika områden, vilket ökar säkerheten för fotgängare och cyklister. Skapa en lugn miljö utan biltrafik.  Stolpar i metall minimerar också risken för olyckor med fordon som kan orsaka skada på människor eller egendom. Med pollare och stolpar kan man ge tydliga riktlinjer för parkering och fordonstillträde till specifika områden.

Att placera ut stolpar skapar en estetiskt tilltalande miljö och i flera utförande kan de kan de förbättra den offentliga miljön. Pollare bidrar till minskad risk för buskörning och kriminalitet. Ökad trygghet i ert område.

Kan användas för att skydda viktiga byggnader eller områden från obehörig trafik. Stolpar kan också fungera som en medveten påminnelse om att en person inte bör parkera och minimera otillåten parkering. De hjälper också till att definiera gångområden vilket gör det tryggare för fotgängare att röra sig, inklusive övergångar.

Stolpar och pollare bidrar även till att upprätthålla och bevara existerande infrastruktur genom att förhindra oavsiktliga eller oönskade åtgärder.

Köp er pollare hos oss. Handla direkt via vår hemsida eller kontakta oss för mer information. Vi kan även erbjuda fler produkter än vad vi har på hemsidan.

Hitta rätt

Pris

Sortera produkter

Spana in produkterna