vägmärken placering

Vägmärken

Vägmärken & Trafikskyltar

För att uppmärksamma och informera trafikanterna är vägskyltar och reflexer ett naturligt inslag i trafikmiljön.

Om ni behöver veta mer kring hur trafikskyltar ska placeras rekommenderar vi er att följa Trafikverkets och Sveriges Kommuner och landstings gemensamma publikation. RÅD FÖR Vägars och gators utformning rekommendationer. Se bifoga länk

I denna författning står all viktig information för vägmärken så som dess Författningar.
Vilken typ av utrustning som behövs i trafikmiljön, vägutrustningsplaner.

Hur man ska placera vägskyltar och vilka storlekar respektive skylt ska ha. Precis som övrig trafikutrustning är även reflexmaterialet viktigt.

Vägskyltar och deras inpassning i väg- och gatumiljön samt
Varningsmärken,
Enskilda varningsmärken
Förbudsmärken
Enskilda förbudsmärken
Lokaliseringsmärken för vägvisning
Enskilda lokaliseringsmärken

Hitta rätt

Pris

173317

Sortera produkter

Spana in produkterna

Mötesplats
35018
E18 Mötesplats
895.00kr1,090.00kr
180 cm stolpmarkering i plast
13028
Rörkramare
1,034.00kr