farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Search
Close this search box.

Vägmärke A14 Varning för gående

Vägmärke A14 Varning för gående

A14 Varning för gående

Pris

879.00kr

Leveranstid

Denna produkt skickas omgående till er. Räkna att det normalt tar 1-4 arbetsdagar efter er beställning. Har leveransen tagit längre tid. Hör av dig till oss så spårar vi den och återkommer med nytt leveransbesked. Brådskar leveransen? Ring oss: 0370-123 83

Mer om produkten

Description

Vägmärke A14: Varning för gående

Vägmärke A14 är ett varningsmärke som anger en vägsträcka där gående ofta korsar men också uppehåller sig på eller vid vägen. Märket kännetecknas av en triangel med en svart fotgängare på en gul bakgrund.

Funktion

Vägmärket har bland annat till syfte att varna förare om att det finns oskyddade trafikanter på vägen. Oskyddade trafikanter är personer som inte sitter i en bil eller annat fordon och därför är särskilt känsliga vid kollision. Gående är den största gruppen oskyddade trafikanter.

Placering

Placera vägmärket i god tid före den vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig. Märket är placerat vid skola, lekplats men även andra platser. För att få ner hastigheten där oskyddade trafikanter befinner sig rekommenderar vi farthinder såväl som elektroniska hastighetsskyltar.

Övergångsställen

Används vanligtvis vid övergångsställen vilket varnar föraren om att gående kan komma att korsa vägen.

Förare

När en förare ser vägmärket ska föraren minska hastigheten men också vara beredd på att gående kan korsa vägen. Föraren ska också vara uppmärksam på andra oskyddade trafikanter, till exempel cyklister och barn.

Exempel

Vägmärke A14:

  • I närheten av skolor och lekplatser
  • Vid övergångsställen
  • På gator med många fotgängare

Sammanfattning

Vägmärke A14 är ett viktigt varningsmärke som hjälper till att öka trafiksäkerheten och påkalla uppmärksamheten för oskyddade trafikanter.

Lägg tillitional information

Dimensions 90 × 90 × 90 cm

Dessa produkter kanske intresserar dig?