farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Search
Close this search box.
vägmärken placering

Varningsvägmärken

Identifiera faror i god tid med varningsvägmärken
Varningsvägmärken är en absolut nödvändighet på vägarna idag, och det finns flera anledningar till detta. De kan hjälpa förare att lätt identifiera och undvika potentiella faror, vilket kommer att minimera antalet olyckor på våra vägar. Bland de vanligaste och mest använda varningsvägmärkena finns lekande barn och varning för farthinder.

Lekande barns vägmärke är ett av de mest uppmärksammade och viktiga märkena på våra vägar. Detta märke används på platser där det är en hög risk för att barn kan plötsligt dyka upp på vägen. Som förare kan det vara svårt att upptäcka barn som leker på vägen. Detta vägmärke är därför extra viktigt för att undvika olyckor. Märket fungerar som en varningssignal, och som förare bör man vara uppmärksam och köra försiktigt för att undvika att skada barn.
Undvik skador i trafiken med vägmärken
Det finns också många andra varningsvägmärken som är viktiga att notera, inklusive varning för farthinder. Vissa vägar har särskilt låga hastighetsgränser, och det är vanligt att det finns farthinder för att hjälpa förare att sakta ner. Detta märke är viktigt, eftersom det hjälper förare att vara uppmärksamma på dessa farthinder och undvika onödig skada och olyckor i trafiken.

Det finns också andra varningsvägmärken som är viktiga att notera. Till exempel finns varningsskyltar för djur, varning för isiga vägar, varning för ojämnheter på vägbanan, varning för farlig kurva, etc. Dessa märken hjälper förare att snabbt identifiera potentiella faror på vägen och agera därefter.

Varningsvägmärken är en nödvändighet på våra vägar, och alla förare bör vara uppmärksamma på dem. Genom att följa varje varningsmärke och vara försiktig kan vi förbättra trafiksäkerheten och undvika onödiga olyckor på vägarna. Varningsvägmärken kräver din uppmärksamhet och försiktighet, så att du kan ta kontrollen över dina resor och alltid hålla dig och dina passagerare säkra.

Om du saknar något vägmärke på vår hemsida så kontakta oss på 0370-123 83 så hjälper vi dig.

Behov av varningsmärken kan också uppstå på platser där trafikolyckor inträffar. Det är dock viktigt att utreda orsaken till olyckorna för att se om fysiska förändringar i vägmiljön kan eliminera eller minska olycksriskerna. Uppsättning av varningsmärken är dock ofta den första åtgärden i avvaktan på att andra åtgärder vidtas.

Om man vid nyprojektering eller planering för förbättringar av befintliga vägar konstaterar ett behov av varningsmärken bör ett första övervägande vara om man kan göra modifieringar som innebär att varningsmärken inte behövs.
Om det som motiverat användningen av ett varningsmärke förändras så att varning inte längre behövs är det ytterst viktigt att märkena tas bort. I annat fall kommer trafikanternas förtroende för varningsmärken att försämras.

För ytterligare information läs hos Trafikverket

Hitta rätt

Pris

Sortera produkter