farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Innan du beställer varor hos os ber vi dig att du läser våra köpevillkor. Läs också vår personuppgiftspolicy och cookiespolicy.

– Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i sortiment och priser.
– Vi reserverar oss för utsålda och ej inkomna varor samt tryckfel.
– Du måste vara 18 år för att handla hos oss.

Företagsuppgifter

Telefon
0370 123 83
0703 88 88 83

E-post
order@farthinder.net

Adress
Proni AB/ Plasticprodukter
Litorinavägen 19
26977 Torekov

 

Beställning och betalning

Välj de produkter du vill köpa och lägg dem i varukorgen genom att klicka på “Lägg i varukorgen”. Klicka på kundvagn i det övre högra hörnet för att se en sammanfattning av din varukorg – här kan du kontrollera innehållet i korgen och priset på varorna. Här har du också möjlighet att redigera din kundvagn eller gå tillbaka och fortsätta din shopping.

Observera att priserna i vår webbshop som standard är exklusive moms.

Betalning sker mot faktura och vi har 20 dagars betalningsvillkor. Uppge organisations- eller personnummer vid köp. När du har angett all nödvändig information på sidan, checka ut och accepterat våra villkor, klicka på “Slutför beställning” för att göra en beställning av dina varor.

Beställning via mail

Du kan beställa via e-post genom att skicka ett mail till order@farthinder.net. Beställningar via e-post kommer att behandlas så snart som möjligt.

Vid mailorders, behöver du kunna uppge artikelnummer på din önskade vara.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren är 20 dagar netto, med mindre annat är angivet i erbjudandet, orderbekräftelsen eller faktura. Sker betalning inte på förfallotiden, debiteras 9,5 % ränta per påbörjad månad efter förfallodatumet. Eventuell kontantrabatt beräknas av fakturabeloppet exklusive moms, avgifter, emballage och frakt. Vid utsändning av betalningspåminnelse påräknas en påminnelseavgift.

Vid pappersfaktura tar vi ut en administrativ avgift för att täcka kostnad för brev, porto och hantering på 45 kronor. Ange därför er e-postadress så skickar vi fakturan dit istället.

Priser

När inget annat är avtalat, är de angivna priserna gällande listpriser vid tidpunkten för avlämnandet av orderbekräftelsen. Proni AB förbehåller sig rätten att reglera priserna utan föregående varsel.
Alla priser i webbutiken i Svenska kronor (SEK) och exklusive 25 % moms samt fraktkostnad.

Leveranskostnader

Order skickas med DHL alternativt med mottagarfrakt där vi använder oss av ert fraktavtal. Det går också bra att hämta godset på vårt lager i Torekov.

De aktuella leveranskostnad – inkl. hantering, förpackning och transport – till Sverige är:

MåttViktPris
Mindre paket (reflexvästar)Vikt mindre än 2 kg195 kronor
Mått mindre än 150x50x50cm (paket)Vikt mindre än 35 kg395 kronor
Mer än 150x50x50 cm (system)Vikt mer än 35 kg980 kronor
Vägbommar 1450 kronor
Gatusandlådor 980 kronor (kan inte sampackas)

Kostnad för frakten bekräftas i ordererkännande. Skrymmande beställningar och långa leveranser är dyrare.

I de fall detta är nödvändigt tar vi även ut avgift för pall 175 kronor och pallkrage 169 kronor.

Vi skickar normalt din beställning inom 1-4 arbetsdagar från orderdatum.

Om din beställda vara inte finns i vårt lager, kontaktar vi dig omgående med ett nytt leveransdatum.

Egendomsförbehåll

Egendomsrätten till det köpta går över till köparen först när den hela avtalade köpesumman är betald.

Produktansvar

Proni AB är endast ansvarig för personskador, om det bevisas att skadan kan skyllas på fel eller försummelser begångna av Proni AB. Bortsett från grov oaktsamhet är Proni AB inte ansvarig för skador på fast egendom eller lösöre som inträder medan leveransen är i köparens besittning. På samma villkor är Proni AB inte heller ansvarig för skador på och från de produkter, som är förorsakade av köparen på och från de produkter, vari dessa ingår. Proni AB är inte ansvarig för driftsförluster, förlorad arbetsförtjänst eller andra indirekta förluster. I den utsträckning Proni AB måste bli pålagd produktansvar jämtemot tredje part, är köparen förpliktad att hålla Proni AB skadeslös i samma omfång, som Proni AB:s ansvar är begränsat i överensstämmelse till ovanstående.

Brister och reklamationer

Brister som kan skyllas på fel begångna av Proni AB ger köparen rätt att kräva omleverans eller vid mindre väsentliga brister rätt till förhållandevis avslag i köpesumman. I tillfälle av omleverans av varor är leveransen underkastade samma leveransvillkor och förbehåll som var gällande vid den ursprungliga leveransen. Endast om omleverans inte kan ske, har köparen rätt att kräva en ersättning. Ersättningen kan dock aldrig överstiga den saknade varans faktureringspris. Utöver ovannämnda påtar sig Proni AB inte något ansvar för direkta eller indirekta skador eller förluster i anslutning till brister. Färg- eller materialändringar kan förekomma på varor efter deras ibruktagning, som normal följd av solljus eller väderlekens påverkan och betraktas därför inte som brist. Reklamationer skall alltid tas emot omgående, skriftligt och senast 8 dagar efter att bristerna är upptäckta eller borde vara upptäckta.

 

Annullering, uppskjutning och returnering

Annullering och uppskjutning av leverans av ordern kan endast ske efter föregående avtal och mot debitering av Proni AB:s omkostnader. Lagervaror tas endast i retur efter föregående avtal och endast mot debitering av en avgift. Returnering sker på köparens räkning och risk. Specialutarbetade varor eller speciellt anskaffade varor tas inte i retur. Vid retur skickas det till vårt lager:

Proni AB

Litorinavägen 19

26977 Torekov

Sverige

Bifoga returformuläret, där du även skriver ditt ordernummer och ditt ärende (t.ex. annan produkt, pengar tillbaka).  När du returnerar varorna bör du se till att de är bra förpackade. Du är ansvarig för paketet tills vi mottagit leveransen till ovanstående adress. Spara därför postkvitto och de spårningsnummer du får av transportföretaget. Kostnader som uppstår i samband med att du returnerar, åligger dig som kund.

Återbetalning
När vi har tagit emot varan, kontrollerar vi den och återbetalar beloppet till samma konto som du använde när du betalade ditt köp.

Vänligen notera:
Du kan helt eller delvis förlora din köpesumma om produkten använts eller testats.
Värdet på produkten kan ha gått förlorade på grund av:

  • Du har använt varan.
  • Varan har blivit skadad, när du har haft ansvar för den.
  • Du har hanterat varan på ett annat sätt än vad det var nödvändigt för kunna  avgöra vilken typ, kapacitet och funktion.
  • Du har brutit varans plombering, original emballage eller liknande.

Om produktens värde försämrats, gör vi en särskild bedömning om den använda produkten kan säljas till annan. Vid en eventuell nedskrivning av värdet får du inte tillbaka hela summan.

Reklamationsrätt

Alla varor och paket som vi skickar är besiktigade. Skulle det ändå vara något fel på produkten vill vi att du omedelbart kontaktar med oss via mail order@farthinder.net.

Proni AB ansvarar och ersätter om det är något fel på varan. Proni AB tar inte ansvar för fel som du har orsakat, till exempel om du inte har följt skötselanvisningar eller om du har vanvårdat varan.

Upptäcker du en defekt på varan, ska du reklamera inom “skälig tid”. Du kan reklamera genom att skicka ett mail till order@farthinder.net. Beroende på situationen kommer du att få information om hur vi går vidare.

Senast uppdaterad 6 maj 2019.