Placering av vägmärken A-E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märke B1, väjningsplikt, bör endast vara kombinerat med följande grupper av vägmärken

(VVFS 2007:305 2 kap. 16 §)

Exempel på vanliga kombinationer av olika märkestyper. Varningsmärken bör normalt inte

kombineras med andra slags märken. Ett undantag är hastighetsbegränsning där det i vissa fall

kan vara motiverat att varna för farans art och samtidigt begränsa den högsta tillåtna hastigheten.

Vill du läsa mer om trafikverkets regler hittar du detta här.