farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
kravallstaket lastning torekov

Kravallstaket

Kravallstaket för tillfällig avspärrning.

Staket och skydd är populärt och är en ekonomiskt fördelaktig lösning som är enkel att sätta upp och lätt att ta bort. Varje Kravallstaket har ett handtag, vilket gör det lätt att bära. Staket i två varianter med T-fot eller V-fot. Kravallstaketet är en flexibel lösning för det tillfälliga behovet av stängsel. Både för att dirigera om trafik, vid konserter, sportevenemang och arbetsplatser.

Konstruktion staket

Här kan du köpa byggstängsel i paket eller till önskad längd. Standardlösningen har ett förmånligt pris. Runda hörn tål större påfrestningar och är extrema för den som behöver placera byggstängsel i vindkänsliga miljöer och där påfrestningen är stor. Vi rekommenderar även våra kraftiga bommar.

Tung barriär

TA-balkar och GP-länk för tillfällig blockad. Ökat personligt skydd på arbetsplatser i stadsmiljö. Tungt stängsel ska användas vid arbete längs vägar. Skydda fotgängare och cyklister med denna barriär. Avspärrningen hindrar tillgång till privat mark. TA-balkar med kraftig stålrörsarm. Rörarmen är förankrad i ett specialdesignat massivt och godkänt betongblock. Montera flera TA-balkar efter varandra för en tung barriär. De är lätta att lyfta med gripklon på en grävmaskin eller kranbil.

Riot fence for temporary cordon off.

Suspended ceilings have become very popular and are an economically advantageous solution that is easy to set up and easy to remove. Each Kravallstaket has a handle, which makes it easy to carry. Fence in two variants with T-foot or V-foot. The riot fence is a flexible solution for the temporary need for fencing. Both for redirecting traffic, at concerts, sporting events and workplaces.

Construction fence 

Here you can buy construction fences in packages or to the desired length. The standard solution has a favorable price. Round corners withstand greater stress and are extreme for those who need to place construction fences in wind-sensitive environments and where the stress is great. We also recommend our heavy-duty barriers.

Heavy Barrier

TA beams and GP link for temporary blockade. Increased personal protection at workplaces in urban environments.

Heavy fencing must be used when working along roads. Protect pedestrians and cyclists with this barrier. The cordon prevents access to private land. TA beams with a strong tubular steel arm. The pipe arm is anchored in a specially designed solid and approved concrete block. Assemble several TA beams one after the other for a heavy barrier. They are easy to lift with the grab claw of an excavator or crane truck.

Hitta rätt

Pris

Sortera produkter