farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Search
Close this search box.
trafikmätning

Trafikanalys

Trafikanalys ger dig datan du behöver för att kunna fatta rätt beslut

Inledningsvis är det mycket viktigt att analysera trafiken för att få ett bra underlag till beslutsfattande. Med underlaget kan ni motivera beslutsfattare till trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom polisiära insatser och farthinder för att förhindra olyckor. Vi erbjuder specialgjorda lösningar för att räkna på både cyklister men också bilar och tunga fordon med tid, hastighet och mycket annat. Trafikanalys är ett viktigt hjälpmedel både till våra VMS lösningar såväl som våra Hastighetsdisplayer.

Analysera användarvänligt

Mätdata överför du enkelt till ITrafficData eller till er egna trafikdatabas för analys. Vår lösning för trafikanalys och trafikdata är smidigt att använda. Jämfört med konkurrerande lösningar är vårt öppet och flexibelt.

Statistiken är ett utmärkt underlag för åtgärd så som polisiära hastighetskontroller, utplacering av farthinder och ombyggnationer för ökad säkerhet. Det är populärt att kunna jämföra statistiken mellan olika tidsperioder.  Ta fram önskad statistik över hur trafiken ser ut på olika platser och tider. Vi arbetar modulärt så att det kunden efterfrågar kan vi ordna.

Stora belopp satsas inom infrastruktur för att främja en säker trafikmiljö. Det kan handla om allt från att anlägga nya och bättre vägar eller att placera ut farthinder eller poliskontroller. Med våra trafikanalyser får ni en utmärkt kontroll över trafiksituationen.

Effektiv driftövervakning och trafikanalys

Med driftövervakning av systemet upptäcks eventuella fel så att de kan åtgärdas.

Överskådlig presentation

Med enkla och tydliga funktioner för att sammanställa och presentera insamlad data kan man snabbt och enkelt analysera trafiksituationer i ItrafficData eller i annat jämförbart system. Avslutningsvis är våra lösningar enkla att jobba med och finns i flera utföranden och varianter. Kontakta oss för att er bästa lösning.

Hitta rätt

Pris

Sortera produkter