trafikmätning

Trafikanalys

Trafikanalys

Analysera er trafik för att få ett bra underlag till beslutsfattande. Med underlaget kan ni motivera beslutsfattare till trafiksäkerhetshöjande åtgärder och förhindra olyckor. Vi erbjuder specialgjorda lösningar för att räkna cyklister, bilar med tid, hastighet och mycket annat.

Analysera användarvänligt

Mätdata överförs till ITrafficData eller till er egna trafikdatabas för analys. Vår lösning för trafikanalys och trafikdata är smidigt att använda.

Mätpunkterna presenteras med tydliga grafer och tabeller och gör det enkelt att ta fram statistik över hur trafiken ser ut på olika platser och tider.

Stora belopp satsas inom infrastruktur för att främja ett smidigt trafikflöde. Det kan handla om allt från att anlägga nya och bättre vägar eller erbjudande om lånecyklar. Men vilken typ av åtgärd ger mest nytta?

Effektiv driftövervakning

Med vår driftövervakning upptäcks eventuella fel snabbt så att de kan åtgärdas.

Överskådlig presentation

Med enkla och tydliga funktioner för att sammanställa och presentera insamlad data kan man snabbt och enkelt analysera trafiksituationer i ItrafficData.

Några av våra lösningar
Våra lösningar är enkla att jobba med och finns i varianter som passar alla behov.Enheterna kan antingen vara självförsörjande med ström genom solcellspaneler eller endast batteri för korttidsmätningar av trafikflöden. För längre mätningar kan de anslutas med strömsladd eller mot belysningsstolpe. Det är enkelt att ansluta dem till ITrafficData för driftövervakning mot USB eller WiFi. Kontakta oss för att er bästa lösning.

Hitta rätt

Pris

1639041540

Sortera produkter