farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Fullmatris VMS

Fullmatris VMS

VMS stands for: Variable Message Sign, but is also known as:

CMS: Changeable Message Sign
DMS: Dynamic Message Sign
EMS: Electronic Message Sign
Matrix Sign (most common UK term)

Pris

Leveranstid

Denna produkt skickas omgående till er. Räkna att det normalt tar 1-4 arbetsdagar efter er beställning. Har leveransen tagit längre tid. Hör av dig till oss så spårar vi den och återkommer med nytt leveransbesked. Brådskar leveransen? Ring oss: 0370-123 83

Mer om produkten

Produktvideo

Beskrivning

Variabel meddelandeskylt (VMS) – ett intelligent verktyg för trafiken

Använd VMS för att förbättra trafiksäkerheten men kan också underlätta framkomlighet

Variabel meddelandeskylt (VMS) används inledningsvis för kommunikation med trafikanter. Informationen anpassas efter rådande förutsättningar.

Exempel på användning av VMS:

  • Kövarning: Med VMS kan du också informera trafikanter om köer eller omledningar. Detta kan även hjälpa till att minska trafikstockningar och öka framkomligheten.
  • Information: Med VMS kan du tillhandahålla information om trafikförhållanden, vägarbeten eller evenemang. Detta kan hjälpa trafikanter att fatta välgrundade beslut om sin resa.
  • Hastighetssänkning: Med VMS kan du påminna trafikanter om hastighetsbegränsningarna. Detta kan bidra till att minska risken för olyckor.

VMS Fullmatris är ett effektivt och flexibelt verktyg för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

  • Informera trafikanter om att ett vägarbete pågår. Skylten kan visa en karta över omledningen och uppskattad restid.
  • Påminna trafikanter om att det är köer på en viss vägsträcka. Skylten kan visa hur lång kö det är och hur lång tid det tar att ta sig igenom köerna.
  • Varna trafikanter för en olycka. Skylten kan visa den aktuella situationen och ge rekommendationer om hur man ska köra.

Avslutningsvis med modern teknik, nyskapande och dessa skyltar gör vi våra vägar säkrare och mer effektiva.

Som alternativ till Fullmatris kan man även använda begränsad VMS skylt. Det är inte lika flexibelt men till fördel av pris.

Dessa produkter kanske intresserar dig?