farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Trafikmätare med Radarsensor

Trafikmätare med Radarsensor

Arikelnummer: 11038-1 Kategori: Etikett

Pris

16,500.00kr

Mer om produkten

Beskrivning

Med denna trafikmätare kan man på ett enkelt sätt få fram vilka hastigheter, tider och antal fordon som passerar den avsedda ytan. Enheten är förberedd för solcell och anslutning mot belysningstolpe. Med insamlad data kan du ansluta er till vår mjukvara eller använda er egna för att analysera datan.

Få fram grafer och annat för att på ett tydligt sett kunna presentera vägförhållandena.

Trafikräknaren är ett utmärkt hjälpmedel för att få koll på trafiken och nuläget. Med underlaget som samlas in kan man sedan få fram ett bra underlag för vidare beslutsfattande.

Våra trafikräknare och hastighetsdisplayer kan sättas ihop enligt behov och önskemål.

Dessa produkter kanske intresserar dig?