farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Trafikmätare med Radarsensor

Trafikmätare med Radarsensor

Arikelnummer: 11038-1 Kategori: Etiketter ,

Pris

16,500.00kr

Leveranstid

Vi gör allt vi kan för snabba leveranser. Räkna med 2-3 veckors leveranstid efter beställning.

Mer om produkten

Beskrivning

Trafikmätare: Diskret analys av trafiken för beslutsfattande

Trafikmätare är inledningsvis ett viktigt verktyg för att analysera trafiken och skapa underlag för beslutsfattande. Används för att mäta fordon, hastighet men också riktning.

Räknare finns för flera olika användningsområden men vi har även mätning med vår elektroniska hastighetsdisplayer. De kan vara stationära eller mobila, och de kan mäta olika typer av fordon.

Hur fungerar trafikräknare?

Det finns olika sätt som trafikräknare fungerar. En vanlig metod är att använda en radarsensor. Sensorn mäter avståndet till fordon och räknar sedan antalet fordon som passerar.

En annan metod är att använda en magnetsensor.

Trafikräknare för många syften bland annat för:

  • Mäta trafikflöde
  • Identifiera flaskhalsar
  • Skapa underlag för åtgärder
  • Utvärdera trafiksäkerheten

Trafikräknare är ett viktigt verktyg för att skapa en mer effektiv och säker trafik. De hjälper till att ge beslutsfattare den information de behöver för att fatta välgrundade beslut.

Skapa ett analysunderlag med trafikmätare

Trafikräknare är ett diskret sätt att analysera trafiken. De är inte störande och de stör inte trafikflödet. Detta gör dem till ett bra val för områden där det är viktigt att minimera störningar.

Trafikräknare kan ge en mängd olika data om trafiken. Denna data kan användas för att fatta välgrundade beslut om trafikplanering, trafiksäkerhet och andra trafikrelaterade frågor.

Kontakta oss om ni vill ha en specialanpassad lösning men också om ni vill har mer information.

Dessa produkter kanske intresserar dig?