Kontakta oss direkt!

Radarsensor för trafikmätning

Beskrivning

För noggrann trafikmätning via radar utan att visa hastigheten för trafikanterna rekommenderar vi vår trafikräknare. Dessa är ett utmärkt hjälpmedel för att få koll på trafiken utan att påkalla uppmärksamhet. En omtyckt artikel för exempelvis polisen så att man kan planera fysiska trafikkontroller. De är också omtyckta på halkbanor och i särskilda miljöer där man inte vill avleda trafikanternas uppmärksamhet. Skyltarna kan sättas ihop enligt önskemål men statistiken mäts antingen genom USB eller med anslutning genom Wi-Fi.