farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Radarsensor för trafikmätning

Radarsensor för trafikmätning

Arikelnummer: 11038 Kategori: Etikett

Pris

Mer om produkten

Beskrivning

Radarsensor för trafikmätning

För noggrann trafikmätning via radar utan att visa hastigheten för trafikanterna rekommenderar vi vår trafikräknare. Dessa är ett utmärkt hjälpmedel för att få koll på trafiken utan att påkalla uppmärksamhet. En omtyckt artikel för exempelvis polisen så att man kan planera fysiska trafikkontroller. De är också omtyckta på halkbanor och i särskilda miljöer där man inte vill avleda trafikanternas uppmärksamhet. Skyltarna kan sättas ihop enligt önskemål men statistiken mäts antingen genom USB eller med anslutning genom Wi-Fi.

 

Dessa produkter kanske intresserar dig?