farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Få svar på de vanligaste frågorna här.

Självklart, här är några vanliga frågor och svar (FAQ) kring hastighetsdisplayer:

Fråga 1: Vad är en hastighetsdisplay?

En hastighetsdisplay är en elektronisk skylt eller anordning som används för att visa och övervaka fordonens hastighet på vägen. Den används oftast för att påminna förare om att följa hastighetsgränserna och öka medvetenheten om hastigheten på en specifik plats.

Fråga 2: Hur fungerar en hastighetsdisplay?

En hastighetsdisplay fungerar genom att använda en radar- eller lasersensor för att mäta hastigheten på förbipasserande fordon. Den visar sedan den uppmätta hastigheten på en LED-skärm som är synlig för förarna. Ofta kan den även visa andra meddelanden eller ikoner beroende på konfigurationen.

Fråga 3: Vilket syfte tjänar hastighetsdisplayer?

Hastighetsdisplayer tjänar flera syften, inklusive:
– Påminna förare om att följa hastighetsgränserna.
– Öka medvetenheten om den aktuella hastigheten och trafikförhållandena.
– Samla data om hastighetsbeteendet för att hjälpa myndigheter att fatta beslut om trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar.

Fråga 4: Kan hastighetsdisplayer minska hastigheten på vägen?

Ja, flera studier har visat att hastighetsdisplayer kan ha en dämpande effekt på hastigheten hos förbipasserande fordon. Förare tenderar att sänka hastigheten när de ser en tydlig visning av deras aktuella hastighet.

Fråga 5: Vad är hastighetsdisplayer med variabel meddelandevisning?

Vissa hastighetsdisplayer kan visa variabla meddelanden eller ikoner, inklusive leenden för att belöna förare som håller sig inom hastighetsgränserna, eller varningar om överskridande hastighet. Dessa funktioner kan användas för att öka medvetenheten och uppmuntra säkert beteende.

Fråga 6: Var används hastighetsdisplayer oftast?

Hastighetsdisplayer används ofta i områden där trafiksäkerheten är av extra stor vikt, såsom skolor, bostadsområden, byggarbetsplatser och andra platser där det finns ett behov av att övervaka och påverka hastighetsbeteendet.

Fråga 7: Vad är fördelarna med att använda hastighetsdisplayer?

Att använda hastighetsdisplayer resulterar i:

Minskad hastighet och ökad trafiksäkerhet.
– Ökad medvetenhet om trafikförhållandena.
– Datainsamling för trafikanalys och beslut om hastighetsgränser.
– Möjlighet att anpassa meddelanden för att påverka förarens beteende positivt.

Fråga 8: Hur kan jag få en hastighetsdisplay installerad i mitt område?

Om du vill ha en hastighetsdisplay installerad i ditt område, bör ni komma överens antingen i företaget, i vägsamfälligheten eller kontakta er lokala trafikmyndighet eller kommun. Den som äger vägen bestämmer om fartsänkande åtgärder får vidtas.

Själva installationen är enkel och kan antingen göras av en händig person eller lokal entreprenör. Vi gör alltid vårt yttersta för att hastighetsdisplayen ska komma så färdig som möjligt. Behöver inställningarna ändras görs detta enkelt. Ni hittar bruksanvisning under respektive produkt.

Fråga 9: Är hastighetsdisplayer lagliga?

Ja, hastighetsdisplayer är lagliga och används i många länder för att öka trafiksäkerheten och påminna förare om att följa hastighetsgränserna. De är i allmänhet inte en form av hastighetsövervakning och utfärdar inga böter. 

Hoppas dessa frågor och svar ger dig en bättre förståelse för hastighetsdisplayer och deras syfte.